Czech Catholic Mission Chicago
Czech Catholic Mission Chicago-banner
This page has received .
Last update:   .
Česká katolická misie v Chicagu
Brookfield, IL 60513, USA

Domácí stránka:    http://velehradchicago.org


Život misieStránky misie na facebooku:
https://www.facebook.com/CeskamisieBrookfield/

Víte že ...

  • Skupina Borůvky dostala své jméno při sbírání borůvek v lese? To bylo v minulém století. Jako kamarádi si při tom zpívali. Někdo kolemjdoucí zavolal: Jé, borůvky si zpívají! To se chytlo.

2022


Zvláštní bohoslužby:
Sobota, 1. ledna
(1. sobota v lednu)
11:00 a.m. (česky)
1:00 p.m. (slovensky)
6:30 p.m. (česky; mše s nedělní platností)
Neděle, 2. ledna 9:00 a.m. (slovensky)
11:00 a.m. (česky)
1:00 p.m. (slovensky)

Jestli zabloudíte na tyto stránky a propásli jste kázání o "zasvěcení sebe Ježíši Kristu rukama Panny Marie" na nový rok, najdete text rozdané brožurky s tímto námětem v české verzi ZDE a v anglické verzi ZDE. Zajímavý úvod v anglické verzi najdete ZDE. Příprava na zasvěcení trvá asi jeden měsíc. Začátek roku je velmi příhodný k začátku této přípravy.


Květná neděle 10. dubna 2022 (po obědě):
David Tománek:
Mozaika dojmů z cesty Praha-Olomouc-Brno-Velehrad v únoru a březnu 2022
(Podívejte se se sami na fotky z Prahy, z Olomouce, z Brna, a z Velehradu.)Bohoslužby během Svatého týdne 2022

KVĚTNÁ NEDĚLE
Památka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma
Svěcení ratolestí, zpívané Pašije – Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše, slavnostní mše svatá
Sobota 9. dubna 2022 6:30 p.m. (česká mše s nedělní platností)
Neděle 10. dubna 2022 9:00 a.m. (slovensky)
11:00 a.m. (česky)

ZELENÝ ČTVRTEK
Slavná mše svatá na památku poslední večeře Páně.
Čtvrtek 14. dubna 2022 6:00 p.m. (česky)
8:00 p.m. (slovensky. Po mši svaté adorace v
Getsemanské zahradě.)

VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu
Zpívané Pašije - Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana.
Uctívání svatého kříže, svaté přijímání.
Pátek 15. dubna 2022 2:00 p.m. Pobožnost Křížové cesty (česky)
3:00 p.m. Pobožnost Křížové cesty (slovensky)
6:00 p.m. Památka umučení Páně (česky)
8:00 p.m. Památka umučení Páně (slovensky)

VELIKONOČNÍ VIGILIE
Slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
Svěcení ohně a slavnost velikonoční svíce, četba z Písma svatého Starého a Nového zákona, obnova křestních slibů, mše svatá zakončená slavnostním požehnáním, chvalozpěv Vesel se nebes Královno, svěcení velikonočních pokrmů.
Sobota 16. dubna 2022 7:30 p.m. Společná slavnostní mše svatá (česky a slovensky)

VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Slavnost Kristova zmrtvýchvstání.
Po všech mších sv. svěcení velikonočních pokrmů.
Neděle 17. dubna 2022 9:00 a.m. (slovensky)
11:00 a.m. (česky)

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Pondělí 18. dubna 2022 11:00 a.m. (slovensky)
6:00 p.m. (česky)

*   *   *

Během Svatého týdne bude kostel otevřen celý den.

Hodinu před obřady – nebo kdykoli po dohodě s knězem – bude možno si vykonat svatou zpověď.

Mons. Dušan Hladík (708) 533–1050
Fr. Stanislav Bindas (708) 340–3636


Neděle Velikonoční 17. dubna 2022
Pomlázková zábava a košt vína

28. srpna

Neděle 28. srpna 2022
Výroční piknik

Video Video Video Video

5. června


Video

24. listopadu

Thanksgivings

26. listopadu

Sobota před 1. nedělí adventní, 26. listopadu 2022
po večerní mši svaté kolem 19:30: Procházka kouzelnou Gruzií ve fotografiích Davida Tománka.

27. listopadu

1. Advent